Den södra entrén till framtidens Uppsala

Sju kilometer söder om Uppsala sker just nu avstampet för ett av Sveriges största utvecklingsprojekt genom tiderna. Att det sker just i Bergsbrunna är ingen tillfällighet. Varje dag pendlar 40 000 personer mellan Uppsala och Stockholm.
Det gör sträckan till den mest pendlingstäta i hela Sverige. Med ett strategiskt läge nära Stockholm och Arlanda finns stora möjligheter att utveckla området för att stärka Uppsala, Mälardalen och Sverige.

Stark tillväxt lägger grunden

Uppsala växer mer än snittet bland övriga städer i Sverige. År 2050 beräknas antalet invånare vara 380 000. Två universitet och en kunskapsintensiv exportindustri driver utvecklingen och näringslivet växer snabbare än företagssektorn i riket. I snitt startas drygt fyra nya företag per dag och inom tio år beräknas 20 000 nya arbetstillfällen skapas. I de sydöstra delarna av Uppsala ska det under de kommande 30 åren växa fram flera nya stadsdelar.

Staten investerar 16,1 miljarder

Staten, Uppsala kommun och Region Uppsala har tecknat ett avtal om ett investeringspaket i miljardklassen. Förhandlingarna ledde fram till det som idag kallas fyrspårsavtalet med två nya järnvägsspår till Stockholm. I avtalet ingår också en ny stadsnod och järnvägsstation i Bergsbrunna, 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna samt en ny spårväg.

Uppsala kommun och Region Uppsala är starka och drivande parter i genomförandet.