Den nya stadsnoden i Bergsbrunna

I stadsnoden kring den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna ska det göras plats för mer än 25 000 nya arbetsplatser, service och handel. Platsen är ett A-läge för kommersiell utveckling och förvaltning med stor potential att attrahera nya etableringar.

  • 7 km från Uppsala centrum
  • Ny spårväg mellan de södra stadsdelarna och Uppsala centrum
  • Bra pendlingsläge till Arlanda och Stockholm
  • Region Uppsala planerar för ett nytt regionsjukhus
  • Uppsala universitet söker nya forskningslägen
  • Större företagsetableringar väntas följa efter  

Till år 2034, när fyrspåret mellan Stockholm och Uppsala är på räls och den nya tågstationen invigs, ska det omkringliggande stationsområdet vara utvecklingsklart och inflyttningsbart. 

Stadsnoden med det nya stationsområdet blir en av fem viktiga noder i det nya spårvägsnätet som ska binda samman staden. Bergsbrunna blir därmed en central knutpunkt mellan spårvägen och järnvägen som gör det möjligt för människor att resa kollektivt och hållbart – inom staden och regionen.     

Området har även en viktig funktion i att skapa flöden till den nya stadsdelen som Uppsala kommun utvecklar parallellt. Till år 2050 beräknas stadsdelen kring Bergsbrunna rymma 10-20 000 nya bostäder. Visionen är att skapa en attraktiv blandstad där människor vill bo, leva och arbeta. Kommunen har höga ambitioner och vill att stadsdelen ska bli en förebild för hållbart stadsbyggande och en testbädd för stadsutveckling.