Tillsammans skapar vi den södra entrén till framtidens Uppsala

SUSAB är ett nybildat utvecklingsbolag som ägs av Uppsala kommun.

Tillsammans med framtida partners ska vi utveckla en attraktiv stadsnod vid den nya stationen i södra Uppsala.

Ett A-läge för kommersiell utveckling och förvaltning.

Läs mer om den nya stadsnoden

Gemensam handlingskraft – steg för steg på väg mot 2034.

Mot 2034

Partnerskap möjliggör framtidens Uppsala.

Läs mer om partnerskapsmodellen

The southern gateway to the Uppsala of tomorrow.

Learn more about our plans