Gemensam handlingskraft driver utveckling

Genom ett unikt sätt att bedriva stadsutveckling ska kommunen tillsammans med kommersiella fastighetsaktörer skapa den södra entrén till framtiden Uppsala.  SUSAB:s projekt omfattar cirka 340-550 000 kvm kommersiell yta. Den nya järnvägsstationen och spårvägen ger unika kommunikationsmöjligheter och stadsnoden blir en knutpunkt för pendlare – till och från Arlanda, Stockholm och Mälardalen. 

 • Området blir del av en ny blandstad med 10 000-20 000 nya bostäder och 25 000 nya arbetsplatser.
 • Moderna kontor, hotell och centrumfastigheter.
 • Attraktivt läge för restauranger, gym, butiker och annan service.
 • Miljöcertifierade byggnader.

Steg för steg mot 2034

 • 2023 – Beslut fattat om utvecklingsbolaget av KF i maj 2023. Majoritet kring ny spårväg. Medborgarsamverkan inleds. Trafikverket genomför samråd kring järnvägsplanen. Arbetet med järnvägen är påbörjat. Planbesked för fastigheten.
 • 2024 – Utvecklingsbolaget bildas.
 • 2025 – Avtal tecknas med privata investerare som delägare i utvecklingsbolaget. Utvecklingsbolaget köper sedan fastigheten.
 • 2026 – Samråd för detaljplanen.
 • 2027 – Projektering samt marknadsföring och uthyrning av de kommersiella fastigheterna påbörjas.
 • 2029 – Spårväg till/från station Bergsbrunna. Laga kraft detaljplan.
 • 2030 – Byggstart kommersiella fastigheter.
 • 2034 – Fyrspåret klart, nya järnvägsstationen invigs. De första fastigheterna uppförda och inflyttade.